โจ๊กไก่ใส่ไข่หมู  (at ตลาดเช้าตั้งจิตนุสรณ์ จ.น่าน)

โจ๊กไก่ใส่ไข่หมู (at ตลาดเช้าตั้งจิตนุสรณ์ จ.น่าน)

เอาแล้วๆ

ดุ๊กออกอาการละ

เมาแน่

เมาแน่

ชิล chill