Dj mike

 
ดับร้อนริมหาด (at Samui Beach Resort)

ดับร้อนริมหาด (at Samui Beach Resort)

นางคงจะร้อนน่าดู

โจ๊กไก่ใส่ไข่หมู  (at ตลาดเช้าตั้งจิตนุสรณ์ จ.น่าน)

โจ๊กไก่ใส่ไข่หมู (at ตลาดเช้าตั้งจิตนุสรณ์ จ.น่าน)